O naam

Die webwerf dznm.hr is geskep vir almal wat meer wil leer oor die behoorlike gebruik van rekenaars en ander tegniese hulpmiddels.

Ons skryf ook oor rekenaarstelsels. Na ons mening is dit baie belangrik om ons navorsing te toets, te beskryf en aan jou voor te hou.

Ons missie is om die beste maniere aan te bied vir die veilige gebruik van moderne tegniese gereedskap (rekenaars, netwerkstelsels en ander).