Com comptar NaN a MATLAB

Com comptar NaN a MATLAB A l'entorn de programació matemàtica de MATLAB, Nan és un valor especial, no un nombre. Els valors Nan poden aparèixer a les vostres variables en els casos en què es produeix una operació inusual, com ara dividir per zero. També pot aparèixer en algunes operacions amb infinit, representades com + Inf i -Inf a MATLAB. … Amb més detall

Mètode de subcadenes en Java

Mètode de subcadena a Java La classe Java String proporciona diversos mètodes per accedir a la informació sobre el contingut d'una cadena. El mètode de subcadenes retorna una part de l'acord, permetent un processament posterior si cal. L'ús del mètode de cadena en variables de cadena de Java és senzill i assolible, fins i tot per als principiants del llenguatge. El mètode de matriu es descriu a l'Especificació del llenguatge Java i el seu ús... Amb més detall

Puc crear aplicacions per a Android amb Visual Basic?

Puc crear aplicacions per a Android amb Visual Basic? ? La creixent popularitat dels telèfons intel·ligents ha creat un mercat enorme perquè els desenvolupadors professionals i aficionats creïn aplicacions petites, intel·ligents i visualment atractives. Centenars de milers d'aplicacions ja estan disponibles per als dispositius Google Android. Escriure aplicacions d'Android normalment implica escriure codi en el llenguatge de programació Java mitjançant el desenvolupament integrat... Amb més detall

Com utilitzar una funció Shell a VBA

Com utilitzar una funció Shell a VBA VBA és un llenguatge de programació basat en esdeveniments desenvolupat i implementat per Microsoft. VBA s'inclou als productes de Microsoft més populars, inclòs Microsoft Office. El llenguatge inclou un entorn de desenvolupament integrat i s'utilitza com a llenguatge macro subjacent per millorar i personalitzar aquests programes. L'idioma conté una sèrie de funcions interessants que podeu utilitzar... Amb més detall

Com utilitzar Turbo C

Com utilitzar Turbo C Turbo C és un entorn de desenvolupament integrat (IDE) per al llenguatge de programació C creat i comercialitzat per Borland. Basat originalment en una implementació de l'estàndard ANSI C, Turbo C també admet el llenguatge de programació C++. Turbo C us ofereix un entorn de programació on podeu escriure codi de programació C i C++ en... Amb més detall

Com convertir Python a EXE

Com convertir Python a EXE La manera més senzilla de crear fitxers EXE de programes Python és utilitzar el programa py2exe de codi obert que es troba a SourceForge. La majoria dels mòduls de Python funcionen amb py2exe sense una configuració especial, però alguns poden requerir alguns ajustaments per funcionar correctament. Els tutorials per a mòduls específics estan disponibles al lloc web de py2exe. Coses... Amb més detall

Com esborrar fulls sense confirmació amb VBA

Com esborrar fulls sense confirmació amb VBA Microsoft Visual Basic for Applications o VBA és la versió de Visual Basic de Microsoft per a la suite Microsoft Office. VBA permet a l'usuari codificar les seves pròpies funcions per ampliar la funcionalitat de les aplicacions d'Office i permet l'automatització de tasques repetitives habituals. Es pot utilitzar una macro VBA per suprimir fulls de treball de Microsoft Excel, però per defecte... Amb més detall

Com desenvolupar una calculadora senzilla amb Java

Com desenvolupar una calculadora senzilla amb Java Hi ha diverses maneres de crear un programa de calculadora a Java. Aquest article proporciona una implementació d'una calculadora que realitzarà operacions si té una cadena que conté dos operadors i una operació (per exemple, "2 + 2"), amb un mètode principal senzill per proporcionar l'aplicació de calculadora des de la consola. Tanmateix, això… Amb més detall

Com fer una funció d'arrel quadrada a Java

Com fer la funció d'arrel quadrada en Java Per trobar l'arrel quadrada d'un nombre, cal saber l'operació inversa de multiplicar un nombre per si mateix. Tot i que el llenguatge de programació Java té una funció integrada "Math.sqrt ()" per calcular l'arrel quadrada de qualsevol nombre, només accepta un tipus de dades de coma flotant de valor doble. Tanmateix, potser haureu de trobar l'arrel quadrada d'un nombre a... Amb més detall

Com programar un control de temporitzador a VB.NET

Com programar un control de temporitzador a VB.NET. A Visual Basic NET, el control de compte enrere us permet controlar esdeveniments recurrents mentre la vostra aplicació s'executa. El desenvolupador té diverses propietats i mètodes propis. La seva propietat més important és l'interval, que determina amb quina freqüència el temporitzador ha d'executar el seu codi. Doneu el valor de l'interval en mil·lisegons; 1000 mil·lisegons equivalen a... Amb més detall