Definicija polimorfizma u informatici

Definicija polimorfizma u informatici
Jedna od osnovnih sposobnosti objektno orijentiranih programskih jezika je polimorfizam. Polimorfizam je sposobnost objekta da se različito koristi ili promatra kao druga vrsta objekta, ovisno o kontekstu u kojem se koristi. Objektno orijentirano programiranje

Objektno orijentirano programiranje je programska paradigma koja koristi enkapsulirane entitete poznate kao “objekti”. Objekti su skupine atributa i funkcija koje definiraju komponentu programa. Na primjer, objekt “automobil” imao bi atribute koji definiraju njegovu boju, model i marku, a uključivao bi funkcije poput “vožnje” ili “dolijevanja goriva”.
Nasljeđe
objektno orijentirani programski jezici

dati objektima mogućnost nasljeđivanja od drugih objekata, čineći novi objekt podskupom svojih roditelja. Na primjer, objekt “kvadrat” mogao bi naslijediti objekt “oblika”. Objekt “kvadrat” tada bi imao atribute i funkcije definirane u objektu “oblik”, kao i sve samo definirano.
Polimorfizam

polimorfizam omogućuje različito postupanje s objektima ovisno o kontekstu u kojem se koriste. Na primjer, s polimorfizmom, ako redak koda koristi objekt “oblik”, mogao bi koristiti i objekte koji nasljeđuju od objekta “oblik”, kao što je objekt “kvadrat” ili “krug”.
<Br>