Definicija VLC Player naknadne obrade

Definicija VLC Player naknadne obrade
Naknadna obrada opcija je u VLC playeru koja se može upotrijebiti da video postane jasniji i manje učinkovit kada se koristi s blok video zapisom niske kvalitete. ”. Funkcija

naknadna obrada može smanjiti pikselizaciju video zapisa koji je kodiran pri niskoj brzini prijenosa. Zaglađuje nazubljene rubove, stvarajući sliku koju neki smatraju čišćom i definiranijom.
Ograničenja

Dok naknadna obrada u VLC playeru može smanjiti pikselizaciju i dati izgled oštrijeg i čišćeg videa, to ima svoju cijenu. Dok rubne linije u videu čine da izgleda manje blokovito, ostatak videozapisa izgubit će neke detalje jer se izglađuje učinkom.
Tipovi
<p> naknadnu obradu možete pronaći u izborniku “Video” VLC playera. Postoji šest numeriranih razina naknadne obrade, a sve veći broj označava visok stupanj obrade.