Kako izračunati prosjek iznosa u Pythonu

Kako izračunati prosjek iznosa u Pythonu
Matematički izračuni odražavaju pozitivan aspekt sintakse prirodnog jezika Pythona. Programski jezik nudi jednostavnu metodu za izračunavanje prosjeka stvaranjem varijable s nizom numeričkih podataka, a zatim podjelom te varijable pomoću funkcije len () kako bi se dobila jednostavna aritmetička sredina za skup podataka. Upute
1

pristupite svom uređivaču Python.
2

postaviti varijablu koja će držati učenikove rezultate testa. Na primjer, upišite:

TestClass1 = (85, 90, 65, 70)
3

izračunajte srednju vrijednost razreda zbrajanjem rezultata testa pojedinaca, a zatim dijeljenjem s brojem bodova. Uzmimo opet primjer, upišite:

srednja vrijednost = zbroj (TestClass1) / len (TestClass1)

U gornjem kodu stvarate datoteku “. Srednja “varijabla Vrijednost” srednje “je zbroj brojeva u varijabli” TestClass1 “podijeljen s brojem elemenata u TestClass1. Funkcija “len” izračunava broj elemenata u
4

Ispišite prosjek upisivanjem ”TestClass1. “:

Prosječni propuh

U ovom slučaju Python vraća prosjek, “72”.