Kako koristiti CrashFree BIOS

Kako koristiti CrashFree BIOS
ASUS CrashFree BIOS učitava rezervni osnovni U / I u memoriju ASUS računala s oštećenim firmverom. Ovaj uslužni program omogućuje korisniku da popravi neispravan BIOS čip i eventualno izbjegne kupnju nove matične ploče. Većina proizvođača nije stavila na raspolaganje sličan uslužni program za svoja računala. Upute
Kako koristiti CrashFree BIOS
1

preuzmite uslužni program s web stranice ASUS. Pomoću programa stvorite sliku za podizanje sustava koja će se prenijeti na flash pogon.
2

zapišite sliku na USB stick.
3

postavlja flash pogon u ASUS računalo s oštećenim BIOS -om.
4

neka softver učita kopiju BIOS -a. U osnovi, program učitava sigurnosnu kopiju ASUS BIOS -a u memoriju koja zamjenjuje oštećeni firmver.
5

ZA:. Pojavljuje se DOS upit, upišite AFLASH.EXE. (Slovo pogona može biti različito, ovisno o modelu računala.) Ovaj program treperi u BIOS -u i prepisuje podatke.
6

Uklonite flash pogon i ponovno pokrenite računalo.

7

Unesite konfiguraciju računala prije pokretanja operacijskog sustava. To se može učiniti pritiskom na tipku F2 na mnogim sustavima. Provjerite je li hardverska konfiguracija ispravna i po potrebi prilagodite redoslijed pokretanja.
8

konfiguraciju izlaznog sustava i učitavanje operacijskog sustava.