Kako koristiti Logitech Rumblepad 2

Kako koristiti Logitech Rumblepad 2
Logitech Rumblepad 2 je bežični kontroler videoigara kompatibilan s osobnim računalima. Zove se Rumblepad jer će se kontroler povremeno tresti tijekom reprodukcije na poziv eksplozije ili pucnja. Bežična priroda kontrolera je prikladna, ali morate je ipak konfigurirati prije uporabe. Upute
1

Gurnite poklopac baterije na stražnjoj strani kontrolera i umetnite dvije AA baterije u pretinac prema dijagramu polariteta.
2

Umetnite disk sa softverom za sinkronizaciju u pogon vašeg računala i slijedite upute na zaslonu za instaliranje softvera kontrolera na računalo.
3

Priključite USB kraj modula prijemnika u slobodni USB priključak na računalu. Lampica statusa počet će treperiti na prednjoj strani prijemnika. To znači da je prijemnik u funkciji.
4

Pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču. Na regulatoru treperi svjetlo, što znači da je upravljač uparen s prijemnikom.