Kako koristiti mikrofon za karaoke na računalu

Kako koristiti mikrofon za karaoke na računalu
Karaoke se obično sviraju i izvode putem televizije, ali moguće je izvesti karaoke na računalu s računalnim mikrofonom. Djeluje slično kao kod korištenja televizora. Kad pjevate u računalni mikrofon, zvuk se proizvodi iz zvučnika računala, zajedno sa zvukom glazbe. Stvari koje dugujete
Računalo mikrofon
Pokaži više uputa
1

Spojite mikrofon računala na “Line-In” priključak na računalnom sustavu.

2

Uključite zvučnike računala. Povećajte glasnoću tako da bude dovoljno glasna da vas čuje kako govorite (ili pjevate) u mikrofon.
3

pokrenite karaoke video onome s kim želite pjevati. Ovi karaoke video zapisi dostupni su na mreži putem različitih izvora, uključujući YouTube.
4

Reproducirajte video i pjevajte u mikrofon dok se riječi pojavljuju na ekranu. Mikrofon reproducira glazbu i zvuk na spojenim zvučnicima.