Kako koristiti Shell funkciju u VBA

Kako koristiti Shell funkciju u VBA
VBA je programski jezik vođen događajima koji je razvio i implementirao Microsoft. VBA je uključen u najpopularnije Microsoftove proizvode, uključujući Microsoft Office. Jezik dolazi s integriranim razvojnim okruženjem i koristi se kao temeljni makro jezik za poboljšanje i prilagođavanje ovih programa. Jezik sadrži brojne cool funkcije koje možete koristiti za automatiziranje određenih zadataka, poput funkcije Shell. Funkcija ljuske koristi se za pokretanje i otvaranje programa s tvrdog diska vašeg računala. Upute
1

otvorena.
2

“Outils “, Microsoft Excel Cliquez sur “Macro” , puis cliquez sur ” Visual Basic ” . Cela va ouvrir l’environnement de programmation VBA.
3

Cliquez sur “Insérer ” puis ” Module “. Vous êtes maintenant dans un module de code de programmation
4 Vrsta

ili kopirajte i zalijepite sljedeći kôd :.

Pod OpenNotepad ()

Ned s
< p> s = Shell (“c: \\ windows \\ notepad.exe ” , vbNormalFocus )

End Sub

kôd stvara podproceduru pod nazivom “OpenNotepad”, zatim koristi VBA Dim za deklaraciju varijable pod nazivom “s”. Zatim mu dodjeljuje funkciju VBA Shell za otvaranje Notepada iz vašeg Windows direktorija. Konačno, program završava uputom “End Sub”.
5

Pritisnite “F5” na tipkovnici za pokretanje programa. Bilježnica bi se trebala otvoriti na vašem zaslonu.