Kako napraviti eksponente u Javi

Kako napraviti eksponente u Javi
Java nema operator eksponenta kao neki drugi jezici. Umjesto toga, uobičajenim matematičkim operacijama u Javi upravljate pomoću prikladnog naziva Math Static klasa u java.util.Math. Podržane operacije uključuju one za pronalaženje apsolutne vrijednosti, zajedničke trigonometrijske funkcije, zaokruživanje i eksponente. Rezultati ovih matematičkih operacija gotovo su uvijek „dvostruki“ tipovi podataka, ali ih možete baciti na dno cijelih brojeva i decimala. Upute
1

Otvorite Netbeans Integrated Development Environment ili IDE ili željeni Java uređivač.
2

Otvorite postojeću izvornu datoteku Java ili stvorite novu klikom na “file” i “. Nova klasa ”
3

Dodajte sljedeći redak na početak dokumenta:

uvoz java.util.Math;

4

Upišite sljedeću naredbu bilo gdje u dokumentu da biste pronašli eksponent:

dvostruki rezultat = Math.pow (broj, eksponent);

Zamijenite “broj” osnovnom vrijednošću, a “eksponent” eksponentom s kojega se treba podići. Na primjer: .
Dvostruki rezultat

= Math.pow (4,2);

To znači 16 ili 4 ^ 2