Kako napraviti vremensku traku u programu Word 2007

Kako napraviti vremensku traku u programu Word 2007
Ako želite napraviti vremensku traku, što je tablica koja kronološkim redoslijedom prikazuje stvari koje su se dogodile, možda je bolje staviti ih zajedno na računalo, a ne ručno zapisati. Na taj način lako se mogu izvršiti promjene ili prilagodbe, a raspored će biti lako čitljiv. Izrada kalendara u programu Microsoft Word 2007 jednostavna je ako znate pristupiti matrici i dovršiti je. Upute
1

Otvorite Microsoft Word 2007 i kliknite karticu Postavljanje stranice. Odaberite opciju “pejzaž” s padajućeg izbornika koji će se prikazati.
2

Kliknite karticu “Umetni” i odaberite opciju “Oblik”. Kad se pojavi izbornik dostupnih oblika, odaberite pravokutnik.
3

Zadržite pokazivač miša iznad pravokutnika na stranici i kliknite desnom tipkom miša. Unesite željene dimenzije kalendara i kliknite „U redu“.
4

još jednom pristupite izborniku “Oblici”, ovaj put odabirom retka. Kad se linija pojavi, pomaknite je na lijevi kraj pravokutnika. Ovo će biti početak vremenske trake. Dodajte i organizirajte onoliko redaka koliko vam je potrebno.
5

dodajte bilo koji tekst u bilo koji redak desnim klikom iznad određenog retka i odabirom ”Text Box. ”