Kako odspojiti optički kabel

Kako odspojiti optički kabel
Optički kabel brzo zamjenjuje bakreni kabel u mnogim područjima. Optička vlakna koriste svjetlosne zrake za prijenos signala od izvora do odredišta i natrag prema potrebi. Jezgra većine optičkih linija je staklo. U nekim slučajevima, za kraće vožnje koristi se plastika. Uz korišteno svjetlo, vrlo je važno da unutrašnjost kabela ostane bez prašine i čista na sve moguće načine. Stvari koje dugujete
poklopci kabela
Modul kape
Pokaži više uputa
1

isključite hardver na koji je pričvršćen optički kabel. Obratite pozornost na to kako su kabeli spojeni, morat će se zamijeniti na istim položajima.
2

odspojite kabel i brzo pokrijte kabel poklopcem od prašine kabela. Zatvorite hardver s kojeg je kabel uklonjen ako je potrebno.
3

odložite kabel na mjesto gdje se neće zgnječiti. Ako se staklo ili plastika slome bilo gdje u kabelu, cijeli kabel bit će neupotrebljiv.