Kako poravnati tekst u InDesign -u

Kako poravnati tekst u InDesign -u
tekst je meso i krumpir dokumenata stvorenih u Adobe InDesign -u. Kad se tekst nađe na stranici, morate ga poravnati tako da se dobro uklopi u okvir. InDesign vam omogućuje poravnavanje teksta okomito i vodoravno. Upute
poravnajte tekst okomito
1

Odaberite okvir klikom na bilo koje mjesto unutar njega pomoću alata za odabir.
2

Na izborniku InDesign odaberite “Objekt”, a zatim “Opcije bloka teksta”.
3

Odaberite Top, Bottom ili Justify pod Vertical Justification, a zatim kliknite „OK“. Svoj rad možete pregledati tako da označite okvir za pregled u Opcijama bloka teksta.
4

promijenite razmak Umetnuti pod Opcije tekstualnog bloka kako biste postavili više prostora između teksta i slike.
5

prilagodite okvir ako je potrebno odabirom srednje ručke pri dnu slike i povlačenjem prema gore ili prema dolje.
vodoravno poravnati tekst
6

Označite okvir klikom bilo gdje unutar njega pomoću alata za odabir InDesign (ili odaberite tekst pomoću alata za tekst).
7

Odaberite karticu Palette Paragraph (ili odaberite “Type”, a zatim “Paragraph” s izbornika).
8

Odaberite željeno poravnanje.