Kako pretvoriti u MP3 pomoću programa za naredbeni redak

Kako pretvoriti u MP3 pomoću programa za naredbeni redak
MP3 audio format je komprimirani audio format s gubitkom koji koristi većina digitalnih audio uređaja. Kompresija podataka s gubitkom smanjuje veličinu audio datoteke. Tri programa za naredbeni redak koji vam omogućuju pretvaranje drugih audio formata u MP3 su Sox, Total Audio Converter i Lame. Softver Sox i Lame može se instalirati na operacijske sustave Windows ili Linux i Mac OSX, dok se softver Total Audio Converter može instalirati samo na operacijski sustav Windows. Stvari koje dugujete
Soxi

Lame Total Audio Converter
Pokaži više uputa
Soxi
1

Preuzmite i instalirajte softver Sox (pogledajte Resursi). Otvorite prozor naredbenog retka (Windows) ili prozor terminala (Linux ili Mac OSX).
2

Upišite naredbu \\ “cd \\ ”za navigaciju do direktorija u koji su spremljene vaše audio datoteke. Zamijeniti \\ ” \\ ”s ispravnim imenom direktorija.
3 Vrsta

naredba \\ ”sox . Wav . Mp3 \\ “pretvoriti \\”. wav \\ ”datoteku u \\” datoteku. mp3 \\ ”. Zamijeniti \\ ” \\ “i \\” \\ ”s ispravnim nazivom datoteke. Sox softver će pretvoriti većinu audio datoteka uključujući WAV, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC i MP4.
4

Upišite naredbu “exit \\” \\ da biste zatvorili naredbeni redak ili prozor terminala.
Jadan
5

Preuzmite i instalirajte softver Lame (pogledajte Resursi). Otvorite prozor naredbenog retka (Windows) ili prozor terminala (Linux ili Mac OSX).
6

Upišite naredbu \\ “cd \\ ”za navigaciju do direktorija u kojem je pohranjena vaša audio datoteka. Zamijeniti \\ ” \\ ”s ispravnim imenom direktorija.
7 Vrsta

naredba \\ ” jadan. Wav . Mp3 \\ ”za pretvaranje \\”. wav \\ ”datoteku za MP3 datoteku. Zamijeniti \\ ” \\ “i \\” \\ ”s ispravnim imenom datoteke. Šepav samo za pretvaranje WAV formata datoteke u MP3.
8 Vrsta

naredba \\ “izlaz \\” za zatvaranje terminala ili naredbenog prozora.
Total Audio Converter
9

Preuzmite i instalirajte softver Total Audio Converter. Otvorite prozor naredbenog retka koji se nalazi u direktoriju “\\ Pribor” \\ odjeljak izbornika “\\ Start” \\
10

Upišite naredbu \\ ”AudioConverter.exe C. : \\ \\ Glazba, muzika \\ \\ wma C :. . . . \\ \\ Glazba, muzika \\ \\ mp3- CMP3 \\ “za pretvaranje \\” wma \\ ”datoteke u \\” mp3 \\ ”; datoteka . Zamijeniti \\ ” \\ “i \\” \\ ”s ispravnim nazivima datoteka. Total Audio Converter omogućuje vam pretvaranje wav, wma, ogg, ape, flac, aac, mp4 i većine drugih audio datoteka.
11

Upišite naredbu “exit \\” \\ da biste zatvorili prozor naredbenog retka.