Kako preuzeti datoteku bitmape u Android SDK -u

Kako preuzeti datoteku bitmape u Android SDK -u
Kontrola “ImageView” u Android SDK -u omogućuje vam da uključite i preuzmete BMP datoteku i uključite je u svoju Android aplikaciju. Android uključuje popis unaprijed zapakiranih slika ili možete upotrijebiti prilagođenu bitmap sliku. Slika mora biti uključena u direktorij vaše aplikacije za Android, pa je uključena i prilikom pakiranja i distribucije aplikacije. Upute
1

Otvorite Eclipse Java editor i otvorite svoj projekt Android aplikacije. Otvorite datoteku izvornog koda Java koju želite koristiti za razumijevanje BMP -a.
2

Dvaput pritisnite glavnu XML datoteku da biste dodali slikovni resurs za kartu resursa. Kopirajte i zalijepite kôd koji slijedi “bmpimage” s imenom slike u vaš projekt.
3

Vratite se na datoteku izvornog koda Java. Datoteka izvornog koda “poziva” sliku i prikazuje je u aplikaciji. Sljedeći kôd prikazuje BMP u prozoru aplikacije za Android: Fotografije

ImageView bmp = ( ImageView ) findViewById ( R.id.bmpimage ) ; carte Bitmap = BitmapFactory.decodeFile (“/bmpimage.bmp “); bmp . setImageBitmap ( carte) ;