Kako probiti domenu emitiranja

Kako probiti domenu emitiranja
U računalnim mrežama, OSI Layer 3 model proizvodi kapacitete domena za emitiranje. Emitovana domena potencijalni je opseg računala za slanje paketa drugim računalima u mreži. Domene emitiranja unutar TCP / IP mreže definirane su ograničenjem podmreže. Na primjer, sva računala u podmreži 192.168.1.1/24 nalaze se u istoj domeni emitiranja, dok su sva računala u podmreži 192.168.2.1/24 u drugoj domeni emitiranja. Domene emitiranja možete raščlaniti na podmreže i usmjeravanje. Upute
1

odredite broj domena emitiranja koje želite. Male mreže s manje od 250 uređaja obično zahtijevaju samo jednu domenu emitiranja.
2

Konfigurirajte svaku domenu emitiranja za zasebnu podmrežu ručno ili putem DHCP poslužitelja. Na primjer, ako se žele dvije domene emitiranja, konfigurirajte 192.168.1.1/24 i 192.168.2.1/24 podmrežu.
3

Povežite domene emitiranja s usmjerivačem. Usmjerivač daje ograničenje za domene emitiranja tako da računala i uređaji na svakoj podmreži mogu komunicirati s drugim podmrežama, ali je sav emitirani promet ograničen na podmrežu s koje je emisija potekla. U prethodnom primjeru emitiranje proizvedeno u podmreži 192.168.1.1/24 neće doseći podmrežu 192.168.2.1/24 jer se emitiranje zaustavlja na usmjerivaču.