Kako pronaći NTP poslužitelj u sustavu Windows

Kako pronaći NTP poslužitelj u sustavu Windows
Mrežni vremenski protokol (NTP) sinkronizira vaša umrežena računala sa središnjim poslužiteljem vremena. Ovo je korisno za mrežne administratore koji trebaju kontrolirati vrijeme na računalu svakog korisnika. Ako korisnik promijeni vrijeme u sistemskoj paleti, NTP poslužitelj će ga automatski ažurirati odgovarajućom vrijednošću vremena. Identifikaciju vašeg NTP poslužitelja možete pronaći u Windows registru. Pomoću uređivača registra možete vidjeti koji poslužitelj sinkronizira vrijeme vašeg računala. Upute
1

Cliquez sur le bouton “Démarrer ” . Dans la zone de texte du menu Démarrer , tapez ” regedit” et appuyez sur ” Entrée”. Cela ouvre votre éditeur de registre de Windows.
2

Idite do ključa registra „\\ CurrentControlSet \\ Services \\ W32Time \\ TimeProviders \\ HKEY_LOCAL_MACHINE \\ SYSTEM NtpServer“. Ovaj ključ sadrži vrijednost vašeg NTP poslužitelja.
3

Dvaput kliknite na „NtpServer“ i pogledajte vrijednost u otvorenom dijaloškom okviru. Ovo je NTP poslužitelj koji sinkronizira vaš Windows sat.
4

Cliquez sur le bouton “Annuler ” dans la boîte de dialogue. Cela ferme la boîte de dialogue et éviter toute modification accidentelle de la valeur , ce qui arrête la synchronisation de se produire.