Kako pronaći serijski broj na računalu HP Pavilion

Kako pronaći serijski broj na računalu HP Pavilion
Morate pronaći serijski broj vašeg HP Paviliona kako biste registrirali HP u svrhu jamstva, preuzeli ažuriranja proizvođača ili softver upravljačkog programa te naručili zamjenu ili dodatne dijelove. HP je olakšao pronalaženje serijskog broja vašeg računala. Postoji nekoliko različitih metoda za pronalaženje serijskog broja vašeg računala HP Pavilion, a svatko tko ima osnovno znanje o računalima može ih izvesti. Upute
1

pogledajte naljepnicu sa crtičnim kodom na kutiji u kojoj je računalo bilo zapakirano. Provjerite postoji li bijela naljepnica s brojem modela HP Pavilion. Serijski broj bit će prikazan pri dnu bijele naljepnice.
2

Cherchez le tag autocollant de service à l’extérieur de l’unité de l’ordinateur. Vérifiez à l’arrière et le dessous de l’ordinateur , vérifier sous la batterie s’il s’agit d’un ordinateur portable. Le numéro de série peut être étiqueté comme “s /n » ou « série».
3

Utiliser Windows pour afficher les informations de numéro de série du pavillon . Appuyez et maintenez la touche “Ctrl “, “Alt ” et ” S” touches simultanément sur votre clavier. La fenêtre Informations de support HP apparaît, affichant le numéro de modèle , numéro de produit , numéro de série et d’autres informations importantes concernant votre ordinateur HP . Cliquez sur «OK» lorsque vous avez terminé de consulter les informations .