Kako resetirati Netgear

Kako resetirati Netgear
Kada konfigurirate svoj Netgear usmjerivač na mreži, morate konfigurirati postavke, lozinke i korisnička imena za usmjerivač. Ako ste zaboravili korisničko ime i lozinku ili ste počeli imati problema s povezivanjem usmjerivača, možda ćete morati vratiti usmjerivač na tvornički zadane postavke. Postupak resetiranja uklanja sve korisnički konfigurirane postavke i usmjerivač vraća na tvorničke postavke. Iz tog razloga, ruter vratite samo ako imate problema koji se ne mogu riješiti drugim metodama. Upute
Metoda prva
1

Pritisnite i držite tipku za poništavanje na stražnjoj strani Netgear usmjerivača iglom ili spajalicom približno 10 sekundi, dok žaruljica na prednjoj ploči ne počne treperiti.
2

Otpustite gumb za resetiranje. Ruter se automatski ponovo pokreće.
3

Ouvrez votre navigateur Internet sur ​​un ordinateur connecté au routeur. Tapez ” 192.168.0.1″ dans la barre d’ adresse et appuyez sur “Entrée”. Connectez-vous à votre routeur réinitialisé avec “admin ” comme nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut soit “password” ou ” 1234″.

Druga metoda
4

Isključite adapter za napajanje usmjerivača sa stražnje strane usmjerivača. Pritisnite i držite gumb za resetiranje na usmjerivaču iglom ili spajalicom.
5

Ponovno spojite mrežni adapter usmjerivača držeći pritisnutom tipku za resetiranje. Držite gumb za resetiranje 20 sekundi nakon što ponovno spojite ispravljač.
6

Otpustite gumb za resetiranje i usmjerivač se ponovno pokreće. Otvorite svoj internetski preglednik i unesite “192.168.0.1” u adresnu traku preglednika. Pritisni enter”.
7

Connectez-vous avec par défaut le nom d’utilisateur et mot de passe du routeur. Dans la plupart des cas, le nom d’utilisateur est « admin» et le mot de passe est soit “password” ou ” 1234″.