Kako se prebaciti u način uređivanja u Excelu

Kako se prebaciti u način uređivanja u Excelu
“Način uređivanja” u programu Microsoft Excel za proračunske tablice odnosi se na stanje u kojem je ćelija aktivirana. Morate pokrenuti način uređivanja da biste uredili sadržaj odabrane ćelije. Excel ima nekoliko načina za ulazak u način uređivanja nakon odabira ćelije za uređivanje. Upute
1

Kliknite karticu vrpce “Datoteka”. Pritisnite “Otvori” za prikaz popisa Excel datoteka. Dvaput kliknite na datoteku koju želite urediti da biste je učitali u softver.
2

Pritisnite ćeliju koju želite urediti. Pomoću miša kliknite traku s formulama pri vrhu prozora. Aktivna ćelija i prelazi u način uređivanja. Također možete dvaput kliknuti ćeliju da biste aktivirali način uređivanja ili možete pritisnuti tipku “F2”.
3

Pritisnite “Enter” nakon upisivanja promjena. Pritiskom na “Enter” spremate ćelijske promjene i prikazuju se rezultati formule, ako ste stvorili izračun.