Kako testirati HP matičnu ploču

Kako testirati HP matičnu ploču
Testiranje HP matične ploče uključuje provjeru funkcionalnosti svih priključaka i utora za matičnu ploču, a zatim izolaciju svih problema na njihovom izvoru zamjenom komponenti. Postoji i dijagnostički softver koji može izvoditi kontinuirane testne operacije na sustavu i ti se programi mogu usredotočiti na određena područja, poput matične ploče, za izvođenje takozvanog testa prožima. Ova vrsta ispitivanja može ponavljati različite ispitne postupke nekoliko dana kako bi se osiguralo da testirane komponente mogu izdržati daljnju uporabu, a također prati i evidentira sve pronađene greške. Stvari koje dugujete
HP majka
Dijagnostika POST kartice
dijagnostika programskog paketa
antistatički remen za ručni zglob
Odvijač set
Prikaži više uputa
HP -ovi postupci testiranja roditelja
1

Uključite računalo i promatrajte postupak uključivanja samotestiranja (POST) koji se automatski događa, pokretanje testova memorije i utvrđivanje koji su pogoni povezani te testiranje različitih komponenti. Postupak POST traje sve dok se ne pojavi logotip operacijskog sustava i dizajniran je za otkrivanje velikih problema s matičnom pločom ili glavnim komponentama te za prikaz sažetka svih nedostataka na zaslonu. Kad se zaslon ne pokrene i računalo se neće potpuno pokrenuti, zabilježite broj zvučnih signala iz zvučnika, ako ih ima, tijekom prvih trideset sekundi nakon uključivanja prekidača za napajanje. Unakrsno uporedite kôd zvučnog signala u priručniku za matičnu ploču, web mjestu proizvođača matične ploče ili s veze u odjeljku o resursima ovog članka kako biste utvrdili značenje određene serije zvučnih signala.
2

Nabavite i instalirajte dijagnostičku karticu POST u trgovini elektroničke opreme ili trgovini za popravak računala. Uključite računalo nakon što umetnete dijagnostičku karticu POST u jedan od PCI utora na matičnoj ploči i pročitajte dijagnostički broj s LED zaslona na kartici. Vratite broj sa popisom kodova od proizvođača dijagnostičke kartice POST ili proizvođača matične ploče ili s veze u odjeljku izvora ovog članka.
3

Isključite računalo. Uklonite sve komponente s matične ploče osim procesora i RAM memorije odspajanjem podatkovnih kabela za pogone i uklanjanjem adapterskih kartica s matične ploče. Ostavite hladnjak i ventilator na procesoru. Pokrenite računalo i poslušajte zvučne signale ili instalirajte dijagnostičku karticu POST i potražite dijagnostičke kodove na kartici.
4

pokrenite računalo i upotrijebite jedan od ugrađenih HP dijagnostičkih paketa, poput HP-ovih alata za dijagnostiku hardvera. Pritisnite početnu kuglu, kliknite Svi programi, zatim Alati i pomoć, a zatim Alati za dijagnostiku hardvera. Ovom se softveru može pristupiti i pritiskom na F11 više puta tijekom početne faze pokretanja sustava na strojevima sa sustavom Windows 7 ili pritiskom na F10 tijekom početne faze pokretanja sustava u sustavu Windows XP. Slijedite upute koje ste dobili uz softver za testiranje komponenti sustava, uključujući i matičnu ploču.
5

Isključite računalo i zamijenite CPU drugim smatranim dobrim sličnim procesorom iste serije i marke, a RAM zamijenite smatranim dobrim modulima slične veličine i brzine. Pokrenite računalo da vidite ostaje li problem isti, što bi značilo da matična ploča ima problem. Ako problem nestane, čini se da ukazuje na to da komponenta ima problem.
6

Instalirajte dijagnostički softver treće strane, poput jednog od onih paketa koji se nalaze u odjeljku o resursima u ovom članku, i dopustite mu da radi neprekidno nekoliko sati izvodeći testove matične ploče. To često otkriva povremene probleme i probleme uzrokovane pregrijavanjem.