Kako ukloniti HP centar dobrodošlice

Kako ukloniti HP centar dobrodošlice
HP centar dobrodošlice koji se pojavi kada pokrenete računalo varijacija je osnovne aplikacije Windows centra za dobrodošlicu. HP verzija je “OEM” (izvorni proizvođač opreme) verzija Windows softvera, osmišljena tako da vam omogućuje brzi pristup dokumentima i pregled posebnog softvera koji nudi HP. Ako želite ukloniti HP Welcome Center sa svoje radne površine, možete koristiti upravljačku ploču. Upute
1

Kliknite na “Start”.
2

Kliknite na “Upravljačka ploča”.
3

Dvaput kliknite na “Centar dobrodošlice”.
4

Poništite potvrdni okvir pored opcije “Pokreni pri pokretanju. ”
5

Kliknite na “Primijeni”. Time ćete HP Welcome Center ukloniti s radne površine. Moći ćete mu ručno pristupiti putem ikone na upravljačkoj ploči ako se u budućnosti pojavi potreba.