Kako umetnuti mini CD na CD -ROM

Kako umetnuti mini CD na CD -ROM
Ovih dana mnogi instalacijski paketi softvera ne učitavaju se na CD -ovima u načinu prikaza preko cijelog zaslona, ​​već na manje mini CD -ove. Ako primite jedan od ovih minijaturnih CD -ova s ​​hardverom ili softverom koji kupujete, morate ga ispravno umetnuti kako bi mogao raditi na vašem računalu. Neki CD-ROM i DVD pogoni bolje čitaju ove male CD-ove od drugih, ali većina će moći čitati disk ako se pravilno pripremite. Upute
1

pomaknite računalo tako da CD ili DVD pogon leži vodoravno. Mini disk neće raditi ispravno ako CD ili DVD uređaj stoji okomito.
2

Izbacite ladicu za CD ili DVD i potražite držač za CD u sredini ladice. Stavite mini CD na držač i postavite ga na mjesto.
3

Postavite mini CD u središte ladice ako nema ugrađenog držača. Bit će teže centrirati CD bez držača, ali CD ili DVD pogon bi i dalje trebao moći čitati mini CD.
4

Uklonite i ponovno postavite mini CD ako nije prepoznat. Ovisno o CD ili DVD pogonu, može proći nekoliko pokušaja da se prepozna i pročita mini CD.