Korištenje VLOOKUP -a u VBA -i

Korištenje VLOOKUP -a u VBA -i
Excel može sadržavati desetke tisuća redaka podataka. Čak i uz kreativno sortiranje, pronalaženje samo jednog podatka može biti zastrašujući zadatak. Srećom, i VLOOKUP i HLOOKUP mogu pojednostaviti pronalaženje podataka na temelju određenih kriterija. Mnogi ljudi izbjegavaju VLOOKUP jer je pomalo kompliciran, ali nakon što ga savlada, to je vrlo koristan alat, upotrebom VBA i složenih funkcija poput VLOOKUP -a mogu se automatizirati ponavljajući zadaci i učiniti bilo koji program proračunskih tablica profesionalnijim. Što on radi

RECHERCHEV est une fonction Microsoft Excel qui recherche une valeur dans une ligne basée sur la valeur recherchée dans la première colonne de cette ligne. Le “V” signifie vertical – par opposition à une HLOOKUP où le « H » signifie « horizontale» où les critères de recherche sont dans une rangée. Cette fonction peut être utilisée directement dans Excel ou dans un programme de base macro ou Visual utilisant VBA. Les données utilisées dans la recherche peut être n’importe quel type de données , que ce soit des mots ou des chiffres, et peut même être le résultat d’un calcul qui existe dans les cellules étant recherchées .
Primjer

Kao primjer, pretpostavimo da postoji tablica zaposlenika u kojoj je ime zaposlenika u prvom stupcu, a broj prodaje u drugom stupcu. Pomoću funkcije VLOOKUP mogli ste tražiti “Jones, Albert” i dohvatiti prodajni broj povezan s tim zaposlenikom. Ovisno o vrsti pretraživanja, popis imena niti ne mora biti u redu.
Snaga VLOOKUP -a

Nije važno koliko stupaca ili redaka prisutnih u tablici ili stupcu ima željenu vrijednost, ali kriteriji pretraživanja moraju biti u prvom stupcu koji se traži pomoću funkcije. Samo s tim ograničenjem, VLOOKUP može pretraživati ​​desetke tisuća redaka kako bi pronašao kriterije pretraživanja i podudarao se sa stupcem podataka u proračunskoj tablici. Ako je stupac za pretraživanje razvrstan, možda će čak pronaći i najbliže podudaranje pojmu za pretraživanje.
Format

Format funkcije VLOOKUP je
<p> VLOOKUP (searchValue, Array, ColumnNumber, [RangeLookup])

” searchValue ” est ce que vous cherchez ; “Array” est la plage de feuille de calcul pour la recherche , tels que . ” A1: C5000 ” , ” ColumnNumber ” est la colonne où les données résultantes sont stockées et « RangeLookup ” est un champ vrai /faux facultatif qui détermine si vous êtes à la recherche d’ une correspondance exacte ou la plus proche . Si la valeur est “true” la fonction trouver le match le plus proche en dessous du terme de recherche.
VBA (Visual Basic za aplikacije)

VBA je podskup jezika Visual Basic for Applications, prvenstveno Microsoft Office aplikacija. Omogućuje korisniku da putem makronaredbi umetne programski jezik u aplikaciju, poput proračunske tablice, za automatizaciju mnogih dosadnih zadataka. Jedan od načina na koji se VBA može koristiti s funkcijom VLOOKUP bio bi pružanje tekstualnog okvira tako da korisnik može unijeti ime za traženje, a broj prodavača trebao bi biti prikazan za tog zaposlenika.