Standardi primjenjivi na 802 IEEE mreže

Standardi primjenjivi na 802 IEEE mreže
Standard IEEE (Institut inženjera elektrotehnike i elektronike) 802 definira fizička mrežna sučelja poput kabela, usmjerivača, pristupnika i kartica mrežnog sučelja te sve metode pristupa i signalizacije povezane s fizičkim mrežnim vezama. Protokoli i usluge specificirani standardima IEEE 802 usredotočeni su na sloj podatkovne veze i fizički sloj na sedam slojeva modela OSI. Postoje 23 mrežna standarda (IEEE 802.1 do 802.23) kojima se bavi standard IEEE 802. IEEE 802.1 i 802.2 standardi

Standardi IEEE 802.1 odnose se na prijelaz i upravljanje mrežom te definiraju međumreže u metro mrežama (MAN), LAN i WAN, LAN / MAN arhitekturi i sigurnosti veza. Standard IEEE 802.2 definira načine rada logičke upravljačke veze (LLC).
IEEE 802.3, 802.4 i 802.5 standardi

IEEE 802.3 definira Ethernet komunikacijske standarde na OSI fizičkom sloju i podsloju za kontrolu pristupa mediju podatkovne veze. IEEE 802.4 standardizirao je implementaciju token sabirnice protokola token-ring protokola preko koaksijalnog kabela. Standard IEEE 802.5 definira (MAC) sloj kontrole pristupa medijima za mrežu Token Ring.
IEEE 802.6 i 802.7 standardi

IEEE 802.6 definira i postavlja standarde za gradska područja (MAN). Standard IEEE 802.7 definira implementacije širokopojasnog LAN -a pomoću koaksijalnog kabela.
IEEE 802.8 i 802.9 standardi

Standarde za implementaciju LAN -a na optičkom mediju postavlja Tehnička savjetodavna skupina za optička vlakna u standardu IEEE 802.8. IEEE 802.9 postavlja standarde za pristup glasu i podacima integriran preko mrežnog kabela CAT-3.
IEEE 802.10 i 802.11 standardi

Standardi za sigurnosne funkcije na lokalnim i metro mrežama definirani su u IEEE 802.10. IEEE 802.11 definira standarde za implementacije bežične lokalne mreže (WLAN).
IEEE 802.12 i 802,13 standardi

IEEE 802.12 tehnologije standardne adrese sposobne za prijenos podataka brzinom od 100 megabita u sekundi ili više. Standardi za korištenje 100BASE-X Etherneta (Fast Ethernet) definirani su standardom IEEE 802,13.
IEEE 802.14 i 802.15 standardi

IEEE 802.14 definira standarde za pristup medijima putem kabelskog modema. Bežični standardi osobne mreže (PAN) i Bluetooth certifikati definirani su standardom IEEE 802.15.
Standardi IEEE 802.16, 802.17 i 802.18

Standard IEEE 802.16 definira standarde za širokopojasni bežični pristup i svjetsku interoperabilnost za pristup mikrovalnoj pećnici (WiMAX). Standardi elastičnog prstena za pakete definirani su standardom IEEE 802.17. Regulatorna tehnička savjetodavna skupina za radio IEEE definira standarde za pristup mreži na temelju radijskog ulaza IEEE 802.18.
IEEE 802,19 i 802,20 standardi

IEEE 802,19 nudi standardizaciju suživota između neovlaštenih bežičnih mreža u pokušaju uklanjanja smetnji na bežičnim mrežama. Standardi mobilnog širokopojasnog bežičnog pristupa (MBWA) definirani su u IEEE 802.20.
Standardi IEEE 802.21, 802.22 i 802.23

IEEE 802.21 standardne nezavisne usluge predaje medijskih adresa imaju za cilj pružanje transparentnih razmjena podataka između dvije mreže. IEEE 802.22 adrese koje koriste televizijski radijski spektar za regionalne bežične mreže (WRAN). Standard IEEE 802.23 pokriva pristup hitnih službi 802 kompatibilnim mrežama.