Što je AFP protokol

Što je AFP protokol
? ”. Apple Filing Protocol ”APF označava Ovo je mrežni protokol za Apple Mac računala. Do Mac OS 9 bio je to primarni protokol koji se koristio za datotečne usluge. Također se koristi za podršku komunikacijskog sustava “Apple Talk”. Funkcija

Protokol prevodi naredbe za upravljanje datotekama poslane s lokalnog računala na poslužitelj. Ovaj je scenarij neophodan kada se računalo koristi za manipulaciju datotekama na drugom računalu. To omogućuje lokalnom računalu da radi sa vlastitom strukturom naredbi, umjesto da preuzima naredbe od poslužitelja.
Tehnički podaci

AFP ima tri elementa :. Struktura datotečnog sustava, naredbe i algoritmi. Struktura datotečnog sustava bilježi sve dostupne poslužitelje datoteka na mreži. AFP naredbe mogu se izdati izravno s lokalnog računala ili prevesti s naredbenog jezika lokalnog računala. Algoritmi pretvaraju naredbe u radnje.
terminologija

Selon l’AFP, les serveurs de fichiers accessibles sont appelées “entités AFP système de fichiers visibles. ” Un « serveur de fichiers» est un ordinateur qui permet à d’autres ordinateurs d’accéder aux fichiers résidant sur ​​son disque dur ( qui AFP appelle «volumes» ) .