Što je lib datoteka i kako je koristiti?

Što je lib datoteka i kako je koristiti?
. LIB datoteka vrsta je datoteke koja pripada stroju za stvaranje igara koji se naziva Game Maker. LIB -ovi sadrže radnje “Drag & Drop” koje možete koristiti u aplikaciji Game Maker kako biste učinili da se likovi ili programske stavke ponašaju na određeni način. LIB je kratica za “knjižnica”, jer datoteka sadrži knjižnicu radnji koje korisnik može koristiti u aplikaciji. Da biste koristili LIB datoteku unutar programa Game Maker, morate je smjestiti u odgovarajuću mapu na računalu. Upute
1

Spremite datoteku LIB koju želite koristiti u Game Maker na radnu površinu ako preuzimate s weba ili je spremate iz privitka.
2 < p> Ouvrez l’application ” de travail” sur votre PC en cliquant sur le bouton Démarrer , puis cliquez sur “Ordinateur”.
3

Idite na mjesto na kojem je instalirana aplikacija Game Maker. Uglavnom će to biti C :. \\ Programske datoteke \\ Game Maker \\ osim ako niste promijenili imenik u nešto drugo tijekom procesa instalacije
4

Povucite LIB datoteku Game Maker sa stolnog računala u mapu “libs” u instalacijskom direktoriju Game Maker -a. Ova mapa je mjesto gdje se pohranjuju sve LIB datoteke. Kada se Game Maker pokrene, čita ovu mapu i čini biblioteke korisnicima dostupnim u aplikaciji.