Što je Swhelper u Upravitelju zadataka

Što je Swhelper u Upravitelju zadataka
? Swhelper.exe automatsko je ažuriranje za Adobe Shockwave Player, aplikaciju za reprodukciju medija koja se koristi za pregled medijskih datoteka s weba, poput videozapisa. Sličan je Flash Playeru, ali neki web dizajneri koriste Flash, dok drugi preferiraju Shockwave. Shockwave player
Shockwave Player može biti potreban za igranje igara ili gledanje videozapisa na nekim web stranicama.

Shockwave Player bi već imao instalirano računalo kada je kupljeno ili preuzeto na računalo za gledanje videozapisa, igranje igre zasnovane na webu ili korištenje medijske datoteke. Adobe Shockwave Player nudi besplatno i često je instalirana aplikacija. Adobe tvrdi da ga je instaliralo više od 200 milijuna korisnika interneta.
Prikaz Swhelper.exe u Upravitelju zadataka

Kad je Shockwave Player instaliran, zadana postavka je omogućiti automatsko ažuriranje. To znači da će se, kad računalo instalira Shockwave Player prema uputama za preuzimanje, Swhelper.exe automatski uključiti i provjeravati ažuriranja na mreži kod Adobea. Ako pronađe ažuriranja za koja nedostaje instalirana verzija, automatski će ih preuzeti i instalirati.
Pogreške Shockwave Playera i Swhelper.exe
Pogreške Swhelper.exe često su uzrokovane zastarjelim verzijama playera.

messages d’erreur Swhelper.exe , tels que « Shockwave Player causé une défaillance de protection générale dans le module ‘ SWHELP ~ 1.exe » ou « Échec de chargement du segment dans’ ~ 1.exe SWHELP » sont souvent causés par des versions périmées Shockwave Player . La première étape dans la fixation de ces erreurs est d’aller sur le site d’Adobe et télécharger la dernière version gratuitement.