Về chúng tôi

Trang web dznm.hr được tạo cho tất cả những ai muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng máy tính và các công cụ kỹ thuật khác đúng cách.

Chúng tôi cũng viết về hệ thống máy tính. Theo ý kiến ​​của chúng tôi, việc kiểm tra, mô tả và trình bày nghiên cứu của chúng tôi cho bạn là rất quan trọng.

Nhiệm vụ của chúng tôi là trình bày những cách tốt nhất để sử dụng an toàn các công cụ kỹ thuật hiện đại (máy tính, hệ thống mạng, v.v.).